Giới thiệu Trường Cao Đẳng Hoan Châu 

– Hoan Châu là tên cũ của Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo và có quy mô rộng khắp cả nước lúc bấy giờ. Nghĩa quân đã giải phóng được cả nước khỏi ách thống trị vô cùng hà khắc của nhà Đường, giành chính quyền và giữ được chính quyền trong 10 năm. Mai Thúc Loan tự xưngĐế chứ không xưng Vương. Ông thể hiển sức mạnh đối trọng của triều đại Mai Hắc Đế đối với nhà Đường lúc bấy giờ.

– Hoan châu còn là hậu cứ của cuộc chiến đấu chống quân Nguyên – Mông. Để an lòng Tướng Sỹ, vua Trần viết lên thuyền rồng 2 câu thơ:

“Cối kê cựu sự quân tu ký
Hoan Diễn do tồn thập vạn binh”

– Ý nhà vua muốn nhắc nhở chuyện cũ: Bị Phù Sai đánh cho tơi tả, Câu Tiễn chỉ chòn 5.000 tàn quân rút về Cối kê, sau đó phản công và dành thắng lợi. Chúng ta còn đất Hoan Diễn (Hoan châu) và 10 vạn binh ở đó. Hãy yên tâm…
Hoan châu còn có một ý nghĩa khác: cụ tổ của dòng họ Hoàng Xuân, nhánh Tiên Bồng, Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An, có tên là Hoàng Xuân Thì (Thời), Nam Cát, Nam Đường, Nghệ An. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Canh thân, niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ 5 (1680), tên cụ được khắc ở bia thứ 5 bên phải từ cổng chính vào Quốc Tử Giám. Cụ được Nhà vua sai trấn thủ đất Hoan châu và lấy con gái Tiến sĩ Ngô Trí Hoà người Diễn Châu. Với “cái duyên” đó, họ Hoàng Xuân phát triển rực rỡ trên đất Hoan Diễn cho đến ngày nay – trong đó có Hoàng Xuân Thảo, Hoàng Xuân Nam, Hoàng Xuân Trừ, Hoàng Xuân Lâm,v.v…

– Trường cao đẳng Hoan Châu được thành lập theo quyết định số 3545/QĐ – BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.Trường cao đẳng Hoan Châu có địa thế nằm sát biển Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ an, có không gian đẹp, không khí trong lành.