Trường Cao Đẳng Hữu Nghị

Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

ĐT: (0238) 8934242

Email: caodanghuunghi@gmail.com