15
Th11 2018

Quyết định về việc đổi tên trường Cao đẳng Hoan Châu thành trường Cao đẳng Hữu Nghị

Ngày 07/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 4701/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng Hoan Châu thành Trường Cao đẳng Hữu Nghị. Dưới đây là toàn bộ nội dung Quyết định.

 

 

« »