TẦM NHÌN

Trường Cao đẳng Hữu Nghị sẽ trở thành trường Cao đẳng có uy tín về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng Hữu Nghị cam kết xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và tố chất cần thiết để trở thành những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội.